trong những lúc như thế này mà năng lượng trốn đi đâu bỏ mình bơ vơ vậy

trong những lúc như thế này mà năng lượng trốn đi đâu bỏ mình bơ vơ vậy ☹

4 thoughts on “trong những lúc như thế này mà năng lượng trốn đi đâu bỏ mình bơ vơ vậy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *