Thể loại đàn ông gì đây Showbiz mình trước giờ toàn thấy các anh sau khi chia tay là đi nói xấu các chị là sao nhỉ

Thể loại đàn ông gì đây??? Showbiz mình trước giờ toàn thấy các anh sau khi chia tay là đi nói xấu các chị là sao nhỉ?

1 thought on “Thể loại đàn ông gì đây Showbiz mình trước giờ toàn thấy các anh sau khi chia tay là đi nói xấu các chị là sao nhỉ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *