More peach blossom in Brisbane , ——, Mùa xuân sang có hoa anh đào,, Nhà ai kia nở hoa đầy sân

More peach blossom in Brisbane
——
Mùa xuân sang có hoa anh đào,
Nhà ai kia nở hoa đầy sân…
(Xin phép cố nhạc sĩ Thanh Sơn cho em sửa lời bài “Mùa Xuân Có Hoa Anh Đào” của nhạc sĩ)

3 thoughts on “More peach blossom in Brisbane , ——, Mùa xuân sang có hoa anh đào,, Nhà ai kia nở hoa đầy sân”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *