Hiện nay áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km

Hiện nay áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *