Cuối cùng em ấy đã đến và chịu ở lại Khai Minh

Cuối cùng em ấy đã đến và chịu ở lại Khai Minh. Mứt mãng cầu
Thành phần:
– Mãng cầu
– Muối hầm
– Mạch nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *