Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế Thanh Miện tổ chức giao lưu văn nghệ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 3

Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế Thanh Miện tổ chức giao lưu văn nghệ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *